Lastebilsentralen A/L Sandnes, ble dannet 9. august 1945, da under navnet Sandnes og Jæren Lastebileier- forening.
Det første styremøtet ble avholdt 24. august samme år, man besluttet da og melde foreningen inn i Norges Lastebileierforening.
Lastebilsentralen drives som et andelslag, hvor det pr. i dag er 26 andeler - noe som utgjør ca. 35 biler.  Vi befinner oss på Lura, rett utenfor Sandnes.


Generalforsamlingen er den øverste myndighet i sentralen.  Det er utnevnt et styre på 6 personer, som alle er medeiere og sjåfører.  En av disse fungerer som styreformann.Det er også ansatt 2 personer  på kontoret.