andelshavere
Andelshavere
123 Løft AS (416 50 123)
Asheim, Tor Bjarne (911 36 5255)
Berge, Kenneth (901 93 514)
Berge, Maynard (901 67 893)
Berge, Trond (905 32 429)
Bilstad, Arnfinn (915 76 382)
Leif Sola Maskin AS (992 73 875)
Damsgård, Henry (970 34 575)
Gundersen, Arnt Einar (905 91 577)
Haaland, Atle (918 15 112)
Håland, Frode (907 60 918)
Ims, Olav (901 88 412)
Nese, Kristian (905 24 425)
Rosland, Geir Tore (907 60 424)
Seldal, Tor Magne (482 73 002)
Soma, Monrad (958 39 568)
Tjessem, Tor (971 50 360)