Besøksadresse: Sjøveien, Lura - Sandnes
Gatekart: klikk her
Telefon: 51 67 72 22
Telefaks: 51 67 70 02
E-post: post@lbs-sandnes.nokontaktbilde